Thứ hai, 14/10/2019 - 10:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Châu Lý 1

Một số hình ảnh ngày hội đọc sách chào mừng ngày sách Việt Nam 21/4/2019

Một số hình ảnh lưu lại ngày hội đọc sách

Một số hình ảnh ngày hội đọc sách chào mừng ngày sách Việt Nam 21/4/2019